Skip to main content

v.z.w. MUZIKAMP

Muzikamp is, sedert 1986, in Vlaanderen cultureel actief. De vereniging stelt zich tot doel zoveel mogelijk Vlaamse jongeren een zo ruim mogelijk contact met de muzikale cultuur aan te bieden. Uit ervaring is gebleken dat vakantiestages daarvoor een geschikt medium zijn. De blijvende positieve invloed op de motivatie van de jongeren mag blijken uit het groeiende succes en de ontelbare positieve reacties van ouders, leerkrachten uit het kunstonderwijs en de conservatoria en uiteraard de rechtstreeks betrokkenen zelf. In 2023 gaat de v.z.w. Muzikamp haar 37ste editie zomerkampen tegemoet. Het aanbod is rijk en gevarieerd. Muzikamp blijft trouw aan haar idee van ‘algemeen vormende muziekstage’. Dit opzet wordt veelzijdig en afwisselend aangepakt: musiceren in orkest-en koorverband, individuele verworvenheden verder uitbreiden en zich gewoon enkele dagen verdiepen in de muziek. Dit alles is mogelijk olv ervaren leraars, door Muzikamp speciaal geselecteerd. Ze zijn verbonden aan conservatoria, Lemmensinstituut, academies of zijn orkestmuzikant/orkestsolist.