Skip to main content

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op inschrijvingen van vzw Muzikamp. Door het in te schrijven voor een of meerdere van de kampen gaat de deelnemer akkoord met de verkoopsvoorwaarden, de huisregels en de algemene voorwaarden van Koninvzw Muzikamp. vzw Muzikamp heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.

Inschrijven

De deelnemers kunnen via https://www.muzikamp.be/ online inschrijven voor één of meerdere kampen.

Pas na betaling van het voorschot is de inschrijving definitief. De kampbevestiging blijft 10 dagen geldig (na ontvangst van de uitnodiging tot betaling). Gelieve binnen deze periode het bedrag te betalen, zoniet vervalt de voorrang van inschrijving. vzw Muzikamp behoudt zich het recht om na betaling deelnemers te weigeren.

Reservelijst

Wanneer een kamp volzet is, kan er digitaal ingetekend worden op een reservelijst.

Annulatie

Door de deelnemer

Bij annulatie van de inschrijving van het kamp, wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug gestort. Afhankelijk van de termijn tot aanvang van het kamp wordt een deel van het inschrijvingsgeld ingehouden:

  • 5 of minder dagen voor de aanvang van het kamp: inhouding van volledig inschrijvingsgeld.
  • Tussen 6 en 30 dagen voor de aanvang van het kamp: terugbetaling van het inschrijvingsgeld, mits inhouding van 150 euro.
  • meer dan 30 dagen voor de aanvang van het kamp: terugbetaling van het inschrijvingsgeld, mits inhouding van 40 euro. 
Door vzw Muzikamp

vzw Muzikamp kan ten alle tijde eventuele wijzigingen doorvoeren: locatie, periode,… of annulatie van het kamp. Aan de reeds ingeschreven deelnemers wordt het betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

Diefstal en verzekering

Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

vzw Muzikamp kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan persoonlijke voorwerpen. Instrumenten zijn niet verzekerd door vzw Muzikamp.

Vroegtijdige stopzetting

Toelating om vóór het einde van het kamp naar huis te gaan, zal enkel in dringende gevallen gegeven worden en alleen na persoonlijk contact met de kampleiding. (Hiervoor wordt echter geen prijsvermindering voorzien).

vzw Muzikamp behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp naar huis te sturen.

Privacy

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het databestand van de vzw Muzikamp.

vzw Muzikamp maakt tijdens de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden van vzw Muzikamp. Indien u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit te melden bij inschrijving.

Klachten

Eventuele klachten moeten schriftelijk ingediend worden bij vzw Muzikamp. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd. Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail als bewijsmiddel.

Contact

vzw Muzikamp
BE 0430.907.850